CONFERENCE SECRETARIAT

ICMS’2016 LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

Jakub Marcinowski - Chairman
Adam Wysokowski - V-ce chairman
Elżbieta Grochowska - Secretary
Joanna Kaliszuk – V-ce Secretary
Grażyna Marcinowska, Jolanta Mazgajczyk - Secretary Office
Paweł Błażejewski, Artur Juszczyk, Anna Staszczuk
 

Address:
ICMS’2016 organizing office
Institute of Building Engineering
65-516 Zielona Góra, POLAND
Szafrana 1

  E-mail address to organizers: icms2016@uz.zgora.pl
Website of the conference:
http://www.icms2016.uz.zgora.pl
tel: (+48) 68 328 26 39
fax: (+48) 68 328 47 23

 

Sponsors: